top of page

Avfukting

Kjeller/boder

Kjeller og boder er i mange tilfeller uegnet som lager eller beboelsesrom fordi det er for fuktig. ”Kjellerlukt” er tegn på at det er fuktig og at det finnes mugg- eller råtesopper i kjelleren. Det er som oftest om sommeren når varm og fuktig luft trenger ned i kaldere kjeller at problemene er størst. En luftavfukter med hygrostat fjerner fuktighet, og muggsoppveksten holdes i ro slik at kjelleren kan benyttes til bodplass.

Har du fukt i kjelleren? Den karakteristiske kjellerlukten er ofte det første tegnet på for høy fuktighet i kjelleren. Dette er lukten av treverk og tekstiler som råtner på grunn av fukt. Mange tror at kjellere rett og slett bare lukter sånn, og tenker ikke over at lukten betyr at kjelleren har et fuktproblem.

Når man kan se tydelig kondens på overflatene i kjelleren, er det et klart tegn på at fuktigheten er altfor høy. I mange tilfeller har det faktisk kondensert så mye at folk har trodd at det er lekkasje i kjelleren. Saltutslag, rust på sykler og verktøy og mugg på tekstiler er også tydelige symptomer på for høy fuktighet.

Når det blir for høy fuktighet i treverket, vil mange også få flere krypdyr i kjelleren, som for eksempel edderkopper, maur og saksedyr. Dette kommer av at fukten kan føre til dannelse av muggsopp i treverket. Edderkopper lever nemlig av borrebiller (mit), som igjen lever av muggsopp. 

De fleste norske kjellere har et fuktproblem. Har kjelleren din noen av disse symptomene, har den garantert for høy fuktighet. De som ikke liker edderkopper vil nok sette pris på at fuktproblemet blir løst.

Krypkjellere

Krypkjellere er en kilde til fuktproblem i mange hus, og også her er det i sommermånedene problemene er størst. Det hjelper sjelden å ventilere, da tilfører en mer fuktig uteluft og problemet blir enda større. En liten avfukter med hygrostat løser fuktproblemet.

Etter vannskade

På dette området har avfuktere blitt benyttet i en årrekke. Ved vannskade er det ofte ikke hensiktsmessig å tilføre for mye varme, fordi det lett kan føre til etablering av muggsopp. Derfor må vannet fjernes først, og da er avfukteren mer effektiv enn kun å bruke varmovner og ventilasjon.

Nybygg

Nesten uansett vær i byggeperiode er det mye fuktighet som må vekk når en setter opp ett nybygg. Byggematerialer som tre og betong inneholder fuktighet som må ut av bygget før vegger tettes eller golv legges. Det er avgjørende å holde et klima i bygget som gir byggematerialene mulighet til å tørke.

Dessuten er det viktig at klimaet er så tørt at fuktighet fra våte materialer ikke smitter over på tørre materialer. Et tørt og godt klima oppnår en ved å bruke luftavfukter, gjerne med hygrostat som styrer avfukteren tilsvarende en termostat styrer en varmeovn. Bruk av luftavfukter sørger for en energiøkonomisk uttørkingsprosess.

Ved innredning av rom under terreng vedoppføring eller rehabilitering kan installasjon av permanent avfukteranlegg bidra til å sikre en tørr konstruksjon. Dette gjøres ved å bygge rom-i-rom med avstand på 50 mm fra grunnmur. Aggregatet monteres slik at det presser tørr luft inne i konstruksjonen samtidig som den trekker ut den fuktige luften. Se illustrasjon under!

Rom-i-rom-løsning.png
Prinsipp for Rotoravfukter

Adsorpsjonsrotoren har en stor overflate med silicagel, som ”fanger” vannmolekylene fra luften, når de passerer gjennom. Den roterer omtrent 8 ganger i minuttet.

Prosessluften ledes gjennom tørkedelen av rotoren, ved hjelp av en vifte, og forlater avfukteren som tørr luft. Vannet fra prosessluften er nå absorbert i rotoren, og fjernes med regenereringsluften, som holder en temperatur på 120-140oC,og ledes gjennom regenereringsdelen av rotoren.

Den høye temperaturen får vannet i rotoren til å fordampe mens fuktig luft sendes ut av huset.

Har du spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud på et avfukteranlegg?

Ta kontakt med oss pr. e-post eller på telefon. 

bottom of page