top of page

           

           TILSTANDSRAPPORT

 

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Felles for de fleste tilstandsrapporter er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetider samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avdekkede avvik på din bolig. Witsø Takst leverer tilstandsrapporter til anvendelse i flere forskjellige forhold:

 

Boligsalgsrapport

Eierskifterapporten skal brukes for å kontrollere bygningsdeler der det kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.

Les mer om boligsalgsrapport

 

 

VÅTROMSRAPPORT

Kontroll av våtrom og kjøkken. Benyttes gjerne i små borettslagsleiligheter der borettslaget har det økonomiske ansvaret for det ytre vedlikehold samt felles rørsystemer i bygget.

Se priser for våtromsrapport 

 

 

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIKEHOLDSPLAN

Ved bruk av tilstandsrapport med vedlikeholdsplan vil man få en oversikt over tilstanden til bygget, eller den bygningsdelen som skal vurderes. Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for en bolig gir en forutsigbar økonomisk oversikt over akutte og fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold. Om ønskelig kan Witsø Takst være behjelpelig med å hente inn tilbud fra byggefirma som kan utføre vedlikehold og eventuelle oppgraderinger dere måtte ha behov for.

 

Kontakt oss i dag for et tilbud på tilstandsrapport med vedlikeholdsplan.

bottom of page